Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 399 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 399 w Warszawie

Kalendarz Roku Szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego:    01 września 2022 r.

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Zimowa przerwa świąteczna:    23 – 31 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:

Ferie zimowe:     13-26 lutego 2023 r.

Podstawa prawna:

Wiosenna przerwa świąteczna:      6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna:

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:     23 czerwca 2023 r. 

Podstawa prawna:

Dni wolne od zajęć dydaktycznych do dyspozycji Dyrektora:

14.10 – pasowanie 1-ych klas

31.10.2022

06.02.2023

02.05.2023

09.06.2023 

EGZAMIN ÓSMOKLASITY- TO DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS 1-7

23, 24, 25 maja 2023

Skip to content